Union Semiconductor represented by Ziontronics

posted in: News | 0

חברת ציונטרוניקס שמחה להכריז כי נתמנתה לנציגה רשמית של חברת Union SEMICONDUCTOR בישראל. חברת Union SEMICONDUCTOR מתמחה בתכנון מעגלים משולבים, עוסקת בייצור ועיצוב לינארי באיכות גבוהה לשימוש במבחר גדול של ציוד אלקטרוני.

מוצרי החברה מגשרים בין העולם האנלוגי לעולם הדיגיטילי על ידי איתור, מדידה, הגברה ואספקת החשמל המגנים על מעגלים אלקטרוניים. בין מוצרי החברה: מעגלי ניהול צריכת חשמל, מתגים אנלוגיים, מעגלי ממשק, שבבי הגנה EMI ומסנני ESD.